top of page
Yeşil Yaprak

Kalite Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

SML Tekstilin misyonunu destekleyen entegre yönetimi politikası;
 
 • Tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde, güvenilir ve aranan firma olmak için değişen teknoloji ve şartları sürekli takip ederek proseslerimiz, ürün ve şartlarımıza uygun olanı firmaya kazandırmak.
 • Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı iş birliği içinde olmak.
 • Müşteri rekabetine katkı sağlayacak, dünya standartlarına ve müşteri beklentilerine göre ürün üretmek.
 • Ürün ve hizmeti zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Ürün gerçekleştirme süreçlerinde iç ve dış bağlamda göz önünde bulundurularak risk bazlı yaklaşımlar ile süreçleri ve ürün kalitesini sürekli iyileştirerek firmamız ve müşterilerine değer yaratmak.
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmak, çalışanları öneriler ile gelişmeye, iyileştirmeye ortak etmek, performans değerlendirmeleri ve ödüllendirme ile motivasyonlarını arttırmak.
 
 • İş sağlığı ve güvenliğini eğitimler ile geliştirmek, oluşabilecek tehlikeleri önceden belirlemek ve önlemler almak.
 • İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek.
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamak.
 • Tüm sürdürülebilir ve güvenli iş ortamını bölgemizden başlayarak mevcut çevremize yaymak ve geliştirmek.
 • Çevreyi korumak, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemek.
 • Atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak.
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda duyarlı olup tedbirler almak.
 • Sürdürülebilir çevre anlayışını en önemli kaynağımız, insanımızla geliştirmek ve gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya çalışmalarında yer almak.
 • Kaynaklarımızı yerinde ve tasarruflu kullanarak tüketmek, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygılı olmaktır.
bottom of page